تهران – میدان امام حسین – دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور

  • ieee@stvc.ir
  • 02177158703

دومین تی تاک شمسی پور

دومین تی تاک شمسی پور با حضور 18 نفر از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده شمسی پور به همت شاخه IEEE برگزار شد. اولین IEEE MeetUps شاخه شمسی پور با محوریت زندگی شغلی ایده ال چهارشنبه 17 مهرماه در سالن کنفرانس دانشکده با حضور مهندس رضوانیان مشاوره محترم شاخه و استاد حقي برگزار شد . در این رویداد دانشجویان و دانش آموختگان رشته های کامپیوتر ، الکترونیک و ساخت و تولید جضور داشتند.اصلی ترین دغدغه شرکت کنندگان درباره آینده شغلی ، چگونه شروع کردن زندگی شغلی و دستیابی به ایده ال ها عنوان شد.

ابوالفضل غیاثی رئیس شاخه دانشجویی IEEE شمسی پور ضمن اعلام برنامه های دوره ای تی تاک افزود : در دوره سوم فعالیت شاخه IEEE شمسی پور رویدادهای مناسبی طراحی و برنامه ریزی شده است که با استقبال و حمایت دانشجویان برگزار خواهد شد و از همه اساتید و دانشجویان دعوت می شود تا با حمایت از رویدادها به بهبود فضای حاکم بر محیط دانشجویی کمک نمایند. طبق برنامه ریزی هر دوهفته یکبار میتاپس شمسی پور برگزار می شود.شاخه IEEE شمسی پور از سال 2017 تحت نظارت IRAN Section تاسیس شد و امروز در سومین دوره فعالیت خود قرار دارد.