تهران – میدان امام حسین – دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور

  • ieee@stvc.ir
  • 02177158703

تماس با ما

آدرس دفتر :

میدان امام حسین (ع) – ابتدای خیابان دماوند – روبروی خیابان شهید منتظری پلاک 1343 – دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور – ساختمان اندیشه – دفتر شاخه IEEE شمسی پور و هسته فناوری دانشکده

 

E-Mail: ieee@stvc.ir

Instagram.com/ieeestvc

t.me/ieeestvc

LinkedIn: IEEE STVC SB

تماس با ما

حهت ارتباط با شاحه IEEE شمسی پور می توانید از فرم زیر استفاده کنید